Hizmetlerimiz

TİCARET HUKUKU

Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü ticari alanında hukuki hizmeti sağlamaktayız. Kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, ticari borç ve alacakların takibi, iflas erteleme ve tasfiye gibi konularda danışanlarımıza destek olmaktayız. Günümüz rekabet ortamında herhangi bir yanlış adımın hukuki olarak büyük yaptırımlarının olması ticaret alanında bireylerin temkinli olmasını gerektirmektedir. Gözden kaçırılan küçük bir detay beraberinde büyük problemleri dolayısıyla çetin davalara sebep olabilecektir. Demsa Hukuk olarak size ticari hayatınızda problem oluşturabilecek kanalları tespit ederek problemlerin daha oluşmadan engellenmesi için çalışıyoruz. Global rekabet ortamı ile ticari hayat hız ve devamlılığa ihtiyaç duyan, değişken bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ticari hayata ilişkin olarak yapılacak hukuki iş ve işlemlerin doğruluğu kadar hızlılığı da önemli bir noktadır. Bu bağlamda kendini gösteren konulardan biri de ticari sözleşmelerdir. Ticaret hayatının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için anlaşmazlıkların önüne geçilmesi, belirsizliklerin yok edilmesi ve güvenin sağlanması aşamasında ticari sözleşmeler önemli bir rol oynamaktadır. Ticari sözleşmeleriniz ve strateji adımlarınız için de hizmet vermekteyiz. Değinilmesi gereken önemli konulardan biri de ülkemizde varlığını yeni yeni ispatlamış olan geleceğin pazarı konumundaki e- ticarettir. E- ticaret alanındaki gelişmeler ve bu alanda yeni olan firma sahiplerini ticaret hukuku danışmalığı almayı zorunlu hale getirmektedir. Siz de firmanızın ticari hayatı üzerinde hukuki sorunların oluşmadan ortadan kaldırılması ve etkili bir ticaret stratejisine sahip olabilmek için bizimle çalışabilirsiniz.

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?